The Dos & Dont´s

Som ett resultat av det treåriga samarbetet inom Comenius-nätverket  ” Entreprenöriellt lärande och övergången till arbetslivet – EE & WoW ” har en rad deskriptorer tagits fram för att främja inslagen av entreprenöriellt lärande i undervisningen . Dessa publiceras i arbetsmaterialet Do’s and Don’ts.

Dessa Dos & Don’ts omfattar tre temaområden : ” Entreprenörsanda ” , “Karriärplanering” och ” Policies , strategier och nätverk ” och publiceras i två dokument , utarbetat av 3 arbetsgrupper i Comeniusnätverket ” EE & WoW ” , som består av representanter från Österrike, Bulgarien, Danmark, Grekland , Italien, Spanien, Sverige , Nederländerna och Turkiet .

Det är ett verktyg för politiker och alla yrkesverksamma inom utbildning, på lokal, regional och nationell nivå. Verktyget erbjuder en snabb självutvärdering inom entreprenäriellt lärande med fokus på kraven och förväntningar på individen från arbetslivet.

Download Publications

NameSize
EE & WOW Entrepreneurial Spirit And Career Management Skills And Transition SV920.0 KiB
EE & WOW Policies Strategies And Networks SV767.6 KiB
EE & WOW Results Recognitions And Recommendations SV1.2 MiB

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.