The Comenius Network “Entrepreneurship Education and the World of Work”

Att rusta våra ungdomar för att klara övergången mellan grundskola och vidare studier och yrkesliv, är  en av de viktigaste uppgifterna för Europa. Det har betydelse både på det individuella, sociala och ekonomiska planet. Utbildning i entreprenörskap och entreprenöriellt lärande, som bland annat innefattar färdigheten att kunna navigera och hitta sin plats i arbetslivet, är en nyckelfaktor för att stärka unga människor, och en förutsättning för skolor, andra utbildningsorganisationer, arbetsmarknadens parter samt intressenter och beslutsfattare på alla regionala och institutionella nivåer att förhålla sig till.

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.