The Dos & Dont´s

Baseret på det arbejde der er udført igennem den 3-årige periode i Comenius netværket “Entrepreneurship Education and the World of Work – EE&WoW” præsenteres en række Råd og anbefalinger, som knytter an til iværksætterundervisning.

Netværkets Råd og anbefalinger præsenteres i to publikationer med fokus på henholdsvis “Iværksætterånd, Karrierelæring og transitioner” og på “Politikker, Strategier og Netværk” i relation til unges overgange til arbejdslivet. Publikationerne er udarbejdet af de tre arbejdsgrupper, som har været etableret i netværket, bestående af partnere fra Østrig, Bulgarien, Danmark, Grækenland, Italien, Spanien, Sverige, Holland og Tyrkiet.

Publikationerne kan anvendes af politikere og praktikere på alle niveauer – regionalt, såvel som institutionelt, til at gennemføre en hurtig selvevaluering af forskellige faktorer af betydning for henholdsvis ”Iværksætterundervisning” (IU) og ”Karrierelæring” (KL).

Download Publications

NameSize
EE & WOW Entrepreneurial Spirit And Career Management Skills And Transition DA931.1 KiB
EE & WOW Policies Strategies And Networks DA779.9 KiB
EE & WOW Results Recognitions And Recommendations DA1.0 MiB

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.