The Dos & Dont´s

Üç yıllık bir işbirliğine dayalı olarak Comenius Ağı “Girişimcilik Eğitimi ve İş Dünyası – EE&WOW”, etkin bir Girişimcilik Eğitimi gerçekleştirme adına “Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler” için gerekli olan ilgili öğelere ilişkin bir dizi tanımlayıcılar geliştirmiştir.

Bu Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler üç farklı tematik alanı kapsamaktadır: “Girişimcilik ruhu”, “Kariyer yönetme becerileri ve geçiş ” ve “Politikalar, stratejiler & ağlar”,  ve bunlar Avusturya, Bulgaristan, Danimarka, Yunanistan, İtalya, İspanya, İsveç, Hollanda ve Türkiye ülkelerinden gelen velilerden oluşan üç farklı görev grupları tarafından hazırlanmış olan iki belge halinde yayınlanmıştır.

Bunlar eğitim alanında ve bölgesel ya da kurumsal katılımların tüm düzeylerinde hem uygulayıcıların hem de politikacıların kullanımı için bir araçtır ve iş dünyasının isteklerine ve taleplerine odaklanarak “Girişimcilik Eğitimi” (EE) ve “Kariyer Eğitimi” (CE) ile ilgili kendi sorumluluk alanlarının hızlı bir öz-değerlendirmesi içindir.

Download Publications

NameSize
EE & WOW Entrepreneurial Spirit And Career Management Skills And Transition TR911.5 KiB
EE & WOW Policies Strategies And Networks TR757.1 KiB
EE & WOW Results Recognitions And Recommendations TR1.0 MiB

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.