The Dos & Dont´s

На база тригодишното сътрудничество, мрежата „Образованието по предприемачество и професионалният свят”, създадена по програма „Коменски”, разработи система от дескриптори по съответните точки от „Съветите” за ефективно образование по предприемачество.

Тези „Съвети” обхващат три тематични области: „Предприемачески дух”, „Умения за управление на кариерата и преход към професионалния свят” и „Политики, стратегии и мрежи”, и са публикувани в два документа, разработени от 3 работни групи на мрежата „Образованието по предприемачество и професионалният свят”, която включва партньори от Австрия, България, Дания, Гърция, Италия, Испания, Швеция, Нидерландия и Турция.

Този инструмент е предназначен за ползване от политици и от работещите в сферата на образованието, за извършване на бърза самооценка на собствената област на отговорност във връзка с образованието по предприемачество (ОП) и кариерното образование (КО) с фокус върху нуждите и изискванията на професионалния свят.

Download Publications

NameSize
EE & WOW Entrepreneurial Spirit And Career Management Skills And Transition BG874.1 KiB
EE & WOW Policies Strategies And Networks BG738.2 KiB
EE & WOW Results Recognitions And Recommendations BG1.0 MiB

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.