Share & Discover

Goda exempel

Under projektperioden har ca 70 intressanta metoder samlats in. Exemplen visar på en skala från 1 till 10 vilka 20 förmågor och färdigheter som främjas genom att använda metoden.

Utöver en beskrivning av metoden, ges allmän information om kontaktuppgifter, bakgrund, målgrupp (primära och sekundär), och åldersgrupp som aktiviteten kann passa för. Ytterligare information om entreprenöriellt lärande ger lärarna möjlighet att få veta om den specifika aktiviteten är en del av deras nationella och / eller regionala läroplan eller om det finns möjlighet för lärarna i deras region / nation att utbildas i entreprenöriellt lärande som en del av deras livslånga lärande.

Kunskap om företagsledning och entreprenörskap nämns också, liksom allmän information om ekonomi och arbetsmarknad. Organisatoriska aspekter kompletterar de goda exemplen och gör det lätt för personer som är intresserade av att få en snabb överblick om metoden är intressant för dem.

Egna goda exempel kan enkelt laddas upp av alla användare utan registrering på hemsidan.

>> Create your own Interesting Practices

>> List of Interesting Practices

 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.