Think & Discuss

Arbetsstrategi för nätverket

Syftet med nätverket är att öka medvetenheten om entreprenörskap i skolan och stärka kopplingen till arbetslivet som en förutsättning för unga att lyckas i arbetslivet. Arbetet inom nätverket har fördelats i tre arbetsgrupper:

  • Entreprenörsanda
  • Karriär, Ledarskap och övergångar till arbetslivet
  • Policies, strategier och nätverk för entreprenöriellt lärande och övergången till arbetslivet (EE&WOW)

Ett uppstartsmöte, tre arbetsgruppsmöten och tre tematiska konferenser som var relaterade till  arbetsgruppernas frågeställningar, och en avslutande konferens.

De tematiska konferenserna syftade dels till att diskutera arbetsgruppernas olika teman, och dels till att bli inspirerad av de studiebesök som värdarna anordnare för att samla ihop intressanta metoder. Mötena syftade också till att få arbeta tillsammans kring skapandet av Do’s and Don’ts, förbereda enkäten samt sammanställa nätverket EE & WOW’s resultat.

Översikt:

  • 1: a tematiska konferensen “entreprenörsanda i skolsystemet”, Sevilla, Spanien, oktober 2011
  • 2: a tematiska konferensen “Karriär Ledarskap och övergången till arbetslivet”, Aten, Grekland April 2012
  • 3: e tematiska konferensen “Nätverk, politik och styrning för entreprenörskapsutbildning”, Istanbul, Turkiet, februari 2013
  • Slutkonferens, Göteborg, Sverige, maj 2013

>> EE and WOW in the partner countries

Conference Documents

NameSize
1st Annual Conference Entrepreneurial Spirit In The School System Oct 2011 Seville5.8 MiB
2nd Annual Conference Career Management Skills And The Transition To The WOW Apr 2012 Athens6.0 MiB
3rd Annual Conference Networks Policies And Governance For EE Feb 2013 Istanbul3.8 MiB
Final Conference Of The Comenius Network EE And WOW May 2013 Gothenburg6.5 MiB

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.