Think & Discuss

Ağın Çalışma Yaklaşımı

Ağın amacı, girişimcilik eğitimi bilincinin artırılmasını desteklemek ve iş dünyasıyla olan bağlantıda Avrupa’daki genç insanlara iş dünyasındaki yaşamlarını girişimcilik eğitimi ile idare etmeleri için destek olmaktır.

Ağın içerisindeki çalışma, 3 görev grubuna ayrılmıştır:

  • Girişimcilik Ruhu
  • Kariyer Yönetme Becerileri ve WOW’a Geçiş
  • EE&WOW için Politikalar, Stratejiler & Ağlar

Ağın aktiviteleri sırasında görev gruplarının konularıyla alakalı bir başlangıç toplantısı ve 3 görev grupları toplantısı yapıldı ve 3 kez yıllık konferans düzenlendi.

Her bir yıllık konferansın hedefi, görev gruplarının konularıyla ilgili bir tartışmaya katılması, ev sahipleri tarafından organize edilen günübirlik bir eğitim gezisinden ilham alınması, farklı hedef grupları ile iletişim kurulması, ilginç uygulamaların tecrübe edilmesi ve bir günlük bir ağ toplantısında yapılması ve yapılmaması gerekenlerin yazılmasında veya örn. çapraz-kontrolün hazırlanmasında çalışılması ve EE&WOW’un sonuçlarının tamamlanmasıdır.

Genel Bakış:

  • 1. Yıllık Konferans “Eğitim Sisteminde Girişimcilik Ruhu”, Ekim 2011 Sevilla/İspanya
  • 2. Yıllık Konferans “Kariyer Yönetme Becerileri ve İş Dünyasına Geçiş”, Nisan 2012 Atina/Yunanistan
  • 3. Yıllık Konusal Konferans “Girişimcilik Eğitimi için Ağlar, Politikalar ve Yönetim”, Şubat 2013 İstanbul/Türkiye
  • Kapanış Konferansı, Mayıs 2013 Göteborg/İsveç

  >> EE and WOW in the partner countries

 

Conference Documents

NameSize
Final Conference Of The Comenius Network EE And WOW May 2013 Gothenburg6.5 MiB
2nd Annual Conference Career Management Skills And The Transition To The WOW Apr 2012 Athens6.0 MiB
1st Annual Conference Entrepreneurial Spirit In The School System Oct 2011 Seville5.8 MiB
3rd Annual Conference Networks Policies And Governance For EE Feb 2013 Istanbul3.8 MiB

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.