Think & Discuss

De aanpak van het netwerk

De doelstelling van het netwerk is om bewustzijn te creëren van ‘Entrepreneurship Education and the World of Work’ om jongeren in Europa te ondersteunen zodat zij zich kunnen handhaven in ‘World of Work’ door Entrepreneurship Education.

De werkzaamheden in het netwerk zijn uitgevoerd door drie werkgroepen:

  • Ondernemersgeest
  • Loopbaanvaardigheden en transitie naar world of work
  • Beleid, strategie en netwerken

Een startconferentie, drie werkgroepbijeenkomsten en drie jaarlijkse conferenties die waren gerelateerd aan de onderwerpen van de werkgroepen en een slotconferentie zijn gehouden.

Elke jaarlijkse conferentie was er op gericht om een discussie aan te gaan over de onderwerpen van de werkgroepen, er werd inspiratie opgedaan door een studyvisit georganiseerd door gastorganisatie om in dialoog te komen met verschillende doelgroepen, om interessante praktijkverhalen te verzamelen en een dag netwerkvergadering over de Dos &  Dont’ts of om bv de Cross-check voor te bereiden en de laatste hand te leggen aan de uitkomsten van netwerk EE&WOW.

Overzicht:

  • Eerste jaarlijkse conferentie “ondernemersgeest in het school systeem”, Sevilla, Spanje, oktober 2011
  • Tweede jaarlijkse conferentie ‘loopbaanvaardigheden en de transitie naar World of Work , Athene, Griekenland, april 2012
  • Derde jaarlijkse conferentie netwerken, beleid en bestuur voor entrepreneurship education, Istanbul, Turkije, februari 2013
  • Slotconferentie, Gothenborg, Zweden, mei 2013 als op niveau van regio’s, op nationaal en Europees niveau.

 >> EE and WOW in the partner countries

 

Conference Documents

NameSize
1st Annual Conference Entrepreneurial Spirit In The School System Oct 2011 Seville5.8 MiB
2nd Annual Conference Career Management Skills And The Transition To The WOW Apr 2012 Athens6.0 MiB
3rd Annual Conference Networks Policies And Governance For EE Feb 2013 Istanbul3.8 MiB
Final Conference Of The Comenius Network EE And WOW May 2013 Gothenburg6.5 MiB

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.