Think & Discuss

Netværkets tilgang og organisering

Formålet med netværket var at skabe øget opmærksomhed på iværksætterundervisning og på, hvordan der kan arbejdes med unges forståelse af arbejdslivets verden, der kan bidrage til unges overgange fra skole til arbejde.

Netværkets arbejde har været organiseret i følgende 3 tematiske arbejdsgrupper:

  • Iværksætterånd
  • Karrierelæring og overgange til arbejdslivets verden
  • Politikker, strategier og netværk involveret i iværksætterundervisning og overgangsproblemstikker

Netværksaktiviteterne har været organiseret i forhold til de 3 arbejdsgruppers overordnede temaer, der har været genstand for særlige drøftelser på 1 opstart møde, 3 ’Task-group’ møder og 3 årlige netværkskonferencer.

Hver af de årlige konferencer har haft sat særligt fokus på én af arbejdsgruppernes temaer, hvor også studiebesøg i værtslandet har bidraget til, at netværkets medlemmer kan kunnet komme i dialog med forskellige målgrupper, udveksle erfaringer og indsamle interessante eksempler indenfor området. I forbindelse med de årlige konferencer er der blevet afholdt netværksmøder, hvor der er blevet arbejdet med formulering af ’Råd og anbefalinger’, forberedelse af spørgeskemaundersøgelsen, samt færdiggørelse af EE-WOW netværkets rapporter, anbefalinger m.m..

Oversigt: 

  • Første årlige konference: “Entrepreneurial Spirit in the School System”, Seville, Spanien, Oktober 2011
  • Anden årlige konference “Career Management Skills and the transition to the World of Work”, Athen, Grækenland April 2012
  • Tredje årlige konfereence “Networks, Policies and Governance for Entrepreneurship Education”, Istanbul, Tyrkiet, Februar 2013
  • Afsluttende konference, Gøteborg, Sverige, Maj 2013

 >> EE and WOW in the partner countries

 

Conference Documents

NameSize
1st Annual Conference Entrepreneurial Spirit In The School System Oct 2011 Seville5.8 MiB
2nd Annual Conference Career Management Skills And The Transition To The WOW Apr 2012 Athens6.0 MiB
3rd Annual Conference Networks Policies And Governance For EE Feb 2013 Istanbul3.8 MiB
Final Conference Of The Comenius Network EE And WOW May 2013 Gothenburg6.5 MiB

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.