Think & Discuss

Работният подход на мрежата

Целта на мрежата е да насърчава повишаването на осведомеността относно образованието по предприемачество и връзката с професионалния свят, за да подпомогне младежите в Европа да се справят с живота си в професионалния свят чрез образование по предприемачество.

Работата в мрежата бе разпределена в 3 работни групи:

  • Предприемачески дух
  • Умения за управление на кариерата и преход към професионалния свят
  • Политики, стратегии и мрежи за образование по предприемачество и преход към професионалния свят.

По време на дейността на мрежата бяха проведени една начална среща, три срещи на работните групи и три годишни конференции по темите на работните групи, както и една заключителна конференция.

Целта на всяка от годишните конференции бе да се даде възможност за дискусия по въпросите на работните групи, да се осъществи еднодневно посещение с учебна цел, организирано от домакините, по време на което да се влезе в диалог с различните целеви групи, да се съберат интересни практики и да се проведат еднодневни срещи на мрежата върху формулирането на Съветите или подготовката на кръстосаната проверка и завършването на резултатите от дейността на мрежата „Образованието по предприемачество и професионалният свят”.

Преглед: 

  • Първа годишна конференция „Предприемаческия дух в училищната система”, Севиля, Испания, октомври 2011 г.
  • Втора годишна конференция „Умения за управление на кариерата и преход към професионалния свят”, Атина, Гърция, май 2012 г.
  • Трета годишна тематична конференция „Мрежи, политики и управление за образование по предприемачество”, Истанбул, Турция, февруари 2013 г.
  • Заключителна конференция, Гьотенбург, Швеция, май 2013 г.

 >> EE and WOW in the partner countries

 

Conference Documents

NameSize
1st Annual Conference Entrepreneurial Spirit In The School System Oct 2011 Seville5.8 MiB
2nd Annual Conference Career Management Skills And The Transition To The WOW Apr 2012 Athens6.0 MiB
3rd Annual Conference Networks Policies And Governance For EE Feb 2013 Istanbul3.8 MiB
Final Conference Of The Comenius Network EE And WOW May 2013 Gothenburg6.5 MiB

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.