Share & Discover

Interessante eksempler fra praksis

I løbet af projektperioden har projektets deltagere indsamlet omkring 70 interessante praksiseksempler. Eksemplerne er blevet kategoriseret på en skala fra 1-10 i forhold til, om de knytter an til de 20 videns- og færdighedsområder, som projektet har arbejdet med.

Eksemplerne rummer aktiviteter der henvender sig til forskellige målgrupper og indeholder en kort beskrivelse af aktivitetens historie og primære fokus, samt links til yderligere informationer. Desuden indeholder eksemplerne en beskrivelse af, om disse indeholder tilbud rettet imod undervisere. Dermed får lærere muligheden for at orientere sig om, både hvor iværksætter relaterede aktiviteter finder sted i deres land, eller region og om der findes muligheder for dem, til at deltage i efteruddannelsesaktiviteter

Endelig gives der, under hvert eksempel, informationer om, i hvilken grad den konkrete aktivitet indeholder emner relateret til generelle samfundsøkonomiske principper af betydning for iværksætteri og virksomhedsledelse. Herved kan personer med interesse for emnet danne sig et hurtigt overblik, både over de organisatoriske og indholdsmæssige faktorer der kan knytte sig etablering af iværksætterundervisning og/eller aktiviteter.

Nye interessante praksiseksempler kan fortsat uploades.

 

>> Create your own Interesting Practices

>> List of Interesting Practices

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.