Cross Check

Ağ tartışmalarının ilk aşamasındaki en önemli tanımalardan biri de, ortakların çoğunluğunun paylaştığı düşüncenin aksine, girişimcilik eğitimi ile ilgili içerikler, kavramlar ve yetenekler ile ilgili ortak bir görüşün olmaması ve ayrıca, değişik görüşlerin sadece ülkelerde değil, çeşitli meslek gruplarında, uygulayıcılar veya araştırmacılarda, üniversiteler veya ekonomilerde de mevcut olmasıdır.

Bu sebeple arka plan olan eğitim, ekonomik ve iş piyasası sistemlerinin karşılaştırılmasından sonraki ortak karar, Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenmenin 7. Anahtar yeterliliği olan “Girişimcilik Eğitimi” fikrinin içerdiği yeterlilikler ile ilgili ortak bir konseptin bulunması olmuştur.

Sonuç, aşağıda bulunan ve girişimci yetkinliklerinin 25 alt etki alanlarından oluşan “nasıl öğrenmen gerektiğini öğrenmek” ‘ten başlayıp “sorumluluk almak” ve “yeni fikirler oluşturmak” ile devam eden konsepttir.

Bu arka plana dayalı olarak “çapraz kontrol” olarak adlandırılan ve konuyla ilgili üç hedef kitleye hitap eden aktivite yürütülmüştür. Bu hedef kitleler: 1. öğrenciler, 2. öğretmenler, 3. işletmelerdir. Bu hedef kitlelerinden, genç insanlar için olan hedef kitlelerinin bakış açısı dışında, mesleki kariyerlerinde başarılı olmaları için bu yeterliliklerin ve becerilerin önemini tahmin etmeleri istendi.

Örnek anket (EN):

>> Fill in Questionnaire for Entrepreneurs

>> Fill in Questionnaire for Teachers

>> Results

>> Overview

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.