Cross Check

Een van de belangrijkste verworvenheden in de eerste fase van de discussie in het netwerk was dat, in tegenstelling tot de mening van de meeste partners, er geen gemeenschappelijke visie bestaat over de inhoud, concept en competenties betreffende entrepreneurship education. Er was niet alleen sprake van een verschillende visies door de landen maar ook door de verschillende beroepen, beroepskrachten of onderzoekers, scholen en gemeenschappen, universiteiten.

Daarom is er een vergelijking gemaakt van de achtergrond van onderwijs, economische en arbeidsmarktsystemen en daarna gezamenlijke beslissing werd gevonden in concept van competenties, beheerst door overalll idee entrepreneurship education van de zevende key competentie van Lifelong Learning van de Europese unie.

Het resultaat is een concept van 25 sub domeinen van entrepreneurial competenties van ‘leren hoe je moet leren’, ‘verantwoordelijkheid nemen’ tot  ‘nieuwe ideeën creëren.

Op basis hiervan is de cross check uitgevoerd: gericht op drie doelgroepen: studenten, leraren en ondernemers. Deze doelgroepen werden verzocht om een inschatting te maken van het belang van deze competenties en vaardigheden vanuit het gezichtspunt van de doelgroep jonge mensen om te slagen in hun professionele carrière.

Voorbeeld vragenlijst (EN):

>> Fill in Questionnaire for Entrepreneurs

>> Fill in Questionnaire for Teachers

>> Results

>> Overview

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.