About the Comenius Network “Entrepreneurship Education and the World of Work”

Achtergrond en algemene benadering

‘Innovatie en creativiteit (inclusief ondernemerschap) op alle onderwijs- en opleidingsniveaus bevorderen’ – dit is strategische doelstelling 4 binnen het ‘strategisch kader (‘ET 2020’) .

Dit  is de aanleiding en motivering voor het  Comenius Netwerk ‘Entrepreneurship Education and the World of Work’ – EE&WOW, net als de missies van voorbeeldprojecten zoals ‘new skillls for new jobs’ en “youth in action’ en het Europese Framework voor Key competences (met name nr. 7).

Een van de meest uitdagende taken in Europa is om jongeren in staat te stellen, een succesvolle weg te bewandelen van basisonderwijs naar vervolgonderwijs, naar het behalen van een kwalificatie en verkrijgen van werk. Hieraan zijn zowel individuele als sociale, economische als menselijke dimensies te onderkennen. Entrepreneurship education, inclusief ontwikkeling van loopbaanvaardigheden, is een essentieel element in de empowerment van jonge mensen en een behoefte van zowel het onderwijs, van sociale partners en arbeidsbureaus  als van  de stakeholders en beleidsmakers gebied van onderwijs en arbeidsmarkt.

Doelstellingen

De hoofddoelstelling van het netwerk is het verbeteren van praktijk, de processen en het beleid in Europa, om er zeker van te zijn, dat jonge mensen de basisvaardigheden, ondernemersgeest en de individuele competenties verwerven die noodzakelijk zijn voor persoonlijke ontwikkeling in toekomstig beroep en  leven.  Deze benadering richt zich zowel op het onderwijs als aspecten van werkgelegenheid & arbeidsmarkt, de sociale cohesie, maatschappelijke participatie  en democratie.

In Europa bestaan verschillende benaderingen van Entrepreneurship education. Het is een van de hoofddoelstellingen van EE&WOW om deze benaderingen met elkaar te vergelijken en vervolgens een gezamenlijke visie te vinden.

Er waren drie hoofdonderwerpen van het netwerk:

  • Ondernemersgeest” & “Loopbaanvaardigheden” binnen Onderwijs in Ondernemerschap
  • Beleid, strategieën en netwerken
  • Cross check betreffende vaardigheden van studenten, leraren en ondernemers

Verwachtingen voor verdere perspectieven

De uitkomsten en producten van het netwerk EE&WOW zijn praktische hulpmiddelen en instrumenten. De Dos & Don’ts voor ondernemersgeest en loopbaanvaardigheden en loopbaanontwikkeling en de Dos & Don’ts voor beleid, strategieën en netwerken, ondersteunen zowel de professionals in het onderwijs als stakeholders, beleidsmakers en bestuurders, bij het bepalen, ontwikkelen en verbeteren van Entrepreneurship education.

Daarnaast zijn er de  aanbevelingen uit de Cross check. Hiermee is de beschikking gekomen over complete set van instrumenten voor een intensieve implementatie op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau.

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.