About the Comenius Network “Entrepreneurship Education and the World of Work”

Baggrund og general tilgang

At fremme kreativitet, innovation og iværksætteri på alle niveauer i uddannelsessystemet er formuleret som det 4. strategiske mål i Europarådets strategiramme for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (”ET 2020”) (2009/C 119/02).

Comenius netværket “Entrepreneurship Education and the World of Work – EE&WOW”, tager netop afsæt i disse mål, samt i de mål, som er formuleret i forbindelse med initiativet ”New skills for new jobs”, ”Youth in action” og den Europæiske ramme for udvikling af nøglekompetencer, især kompetence nr. 7.

At støtte unge i at finde vej i deres karriere og at håndtere overgangen fra grundskolen til videre uddannelse, kvalificering og job, er en af de største udfordringer Europa står overfor. Opgaven skal desuden løses under hensyn til forskellige individuelle, menneskelige, sociale og økonomiske forhold og dimensioner. Iværksætter undervisning og udvikling af karriererelaterede kompetencer er et vigtigt element i styrkelsen af den enkelte unges forudsætninger. En succesfuld implementering stiller både krav til uddannelsesinstitutionerne, men også til samarbejdet med organisationer, vejledningscentre og beslutningstagere på institutionelt og regionalt niveau.

 Formål og mål

Det overordnede formål med netværket er at forbedre praksis, processer og politikker i Europa, der kan bidrage til at sikre alle unge mulighed for at tilegne sig grundlæggende livskompetencer og iværksætterånd og de faglige og personlige kompetencer, som er nødvendige for deres fremtidige karriere. Opnåelse af disse mål fordrer ikke blot deltagelse fra uddannelsesinstitutionerne, men også at arbejdsgiver og arbejdstagertager organisationer involveres.

I de Europæiske lande og regioner findes der mange forskellige tilgange til arbejdet med iværksætterundervisning/IU. Det har været en af EE-WOW-netværkets hovedopgaver, at belyse og sammenligne de forskellige tilgange, med henblik på udvikling af en fælles ramme for forståelse af faktorer der kan have betydning for udvikling og implementering af IU. Netværket har derfor taget afsæt i en undersøgelse af eksisterende tilgange, der belyste faktorer der knytter an til IU på følgende 3 områder:

  • Iværksætterånd, karrierelæring og transitioner fra skole til job
  • Politikker, strategier og netværk
  • Elever, lærere og iværksætteres holdninger til IU og karriererelaterede kompetencer (spørgeskemaundersøgelse)

Perspektiver for det fremtidige arbejde

 Samarbejdet i netværket EE&WOW har resulteret i en række praktisk anvendelige værktøjer. Resultaterne er udgivet i publikationerne: Råd og anbefalinger til iværksætterundervisning med fokus, dels på “Iværksætterånd” & “Karrierelæring og transitioner” og dels med fokus på “Politikker”, “Strategier” og Netværk” og overgange til arbejdslivet. Publikationerne henvender sig både til beslutningstagere og alle involverede aktører, og har til formål at fremme udviklingen af iværksætterundervisning i uddannelsesinstitutionerne og støtte både udvikling, implementering og evaluering af aktiviteter, som knytter sig hertil. De råd og anbefalinger som indgår i publikationerne er fremkommet på baggrund af den ”Cross Check” spørgeskemaundersøgelse, som er gennemført af netværkets medlemmer.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.