The Comenius Network “Entrepreneurship Education and the World of Work”

Genç insanlara, temel eğitimden daha ileri eğitime, kalifikasyona ve işe giden başarılı yolu bulmalarını sağlamak, Avrupa’da en çok değişen ve kişisel, sosyal, ekonomik ve insani boyutları olan görevlerden biridir.  Kariyer yönetme becerilerinin de geliştirilmesini içeren Girişimcilik Eğitimi, genç insanları güçlendirmek için bir kilit unsurdur ve tüm bölgesel ve kurumsal düzeylerde okullar, diğer eğitim organizasyonları, sosyal ortaklar, paydaşlar ve siyasi söz sahiplerinin yanı sıra kamu istihdam hizmetleri gibi kurumlar tarafından talep edilmektedir.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.