The Comenius Network “Entrepreneurship Education and the World of Work”

Een van de meest uitdagende taken in Europa is om jongeren in staat te stellen, een succesvolle weg te bewandelen van basisonderwijs naar vervolgonderwijs, naar het behalen van een kwalificatie en verkrijgen van werk. Hieraan zijn zowel individuele als sociale, economische als menselijke dimensies te onderkennen. Entrepreneurship education, inclusief ontwikkeling van loopbaanvaardigheden, is een essentieel element in de empowerment van jonge mensen en een behoefte van zowel het onderwijs, van sociale partners en arbeidsbureaus  als van  de stakeholders en beleidsmakers gebied van onderwijs en arbeidsmarkt.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.