The Comenius Network “Entrepreneurship Education and the World of Work”

At støtte unge i at finde vej i deres karriere og at håndtere overgangen fra grundskolen til videre uddannelse, kvalificering og job, er en af de største udfordringer Europa står overfor. Opgaven skal desuden løses under hensyn til forskellige individuelle, menneskelige, sociale og økonomiske forhold og dimensioner. Iværksætter undervisning og udvikling af karriererelaterede kompetencer er et vigtigt element i styrkelsen af den enkelte unges forudsætninger. En succesfuld implementering stiller både krav til uddannelsesinstitutionerne, men også til samarbejdet med organisationer, vejledningscentre og beslutningstagere på institutionelt og regionalt niveau.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.