The Comenius Network “Entrepreneurship Education and the World of Work”

Една от задачите в Европа, която поставя най-големи предизвикателства с индивидуални и социални, икономически и човешки измерения, е да се даде възможност на младите хора за успешно преминаване от началното към следващите етапи на образование, придобиване на квалификация и професионална реализация. Образованието по предприемачество, включително развиването на умения за управление на кариерата, е ключов елемент за овластяване на младите хора и изискване към училищата, другите образователни организации, институциите като социални партньори и обществени служби по заетостта, както и към заинтересованите страни и създателите на политики на регионално и институционално равнище.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.